Dyrekcja

Dział Organizacyjno - Administracyjny

Dział Finansowo - Księgowy

Radca Prawny

Dział Ewidencji i Świadczeń

Centrum Aktywizacji Zawodowej