Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne oznaczają prace organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być skierowane osoby bezrobotne:

  • bez prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,
  • osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach   w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy.

zwane dalej „osobami uprawnionymi”.

 

Osoba uprawniona wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje nadal status osoby bezrobotnej.

Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane, po uprzednim przedstawieniu rocznego planu potrzeb, złożonego w Powiatowym Urzędzie Pracy do dnia 31 stycznia każdego roku. W miastach na prawach powiatu prace społecznie użyteczne organizuje się na wniosek ośrodka pomocy społecznej.

Na wniosek gminy starosta może skierować osoby uprawnione do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze do 10 godzin tygodniowo.

 

Osobie uprawnionej wykonującej prace społecznie użyteczne przysługują świadczenia w wysokościach:

8,00 zł za każdą godzinę – w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 maja 2014 r.,

8,10 zł za każdą godzinę – w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej     niezdolności do pracy.

Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego za każdą osobę uprawnioną wykonującą pracę społecznie użyteczną, w terminie do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku   o refundację wraz z wymaganymi załącznikami.

 

  • art. 2 ust. 1 pkt  23a, art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013r. poz.674 z póź. zmianami),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 155 poz. 921).

 

Dodatkowych informacji udziela Elżbieta Gąsiewska pok nr 15, tel. 862789537

Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:09:21)
Zredagowana przez: Krzysztof Paszko (2015-02-05 09:47:45)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkolno.pl/strona/prace-spolecznie-u%C5%BCyteczne/115