Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Staże

Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.

Starosta* może skierować bezrobotnego do odbycia u pracodawcy stażu przez okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 lub 12 miesięcy.

 

Na staż mogą być kierowani:

1.       na okres od 3 do 12 miesięcy: bezrobotni, którzy nie ukończyli 30. roku życia

2.       na okres od 3 do 6 miesięcy: pozostali bezrobotni

 

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Starostę* z pracodawcą według programu, który jest załącznikiem do umowy.

Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium.

Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca jest zobowiązany do udzielenia  dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium.

 

*Starosta oznacza Dyrektora PUP, który działa w imieniu Starosty

 

Podstawa prawna:

 

Dodatkowych informacji udziela Anna Szymańska pok nr 7, tel. 862789542

  • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U.  z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia  z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142, poz. 1160)

Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:07:17)
Zredagowana przez: Krzysztof Paszko (2015-02-05 09:45:47)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkolno.pl/strona/sta%C5%BCe/112