Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Umowa szkoleniowa (trójstronna)

Umowa szkoleniowa (trójstronna)

Wpisany przez Krzysztof Paszko wtorek, 08 lipca 2014 08:17

Trójstronna umowa szkoleniowa zawierana jest pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową i dotyczy sfinansowania przez urząd pracy szkolenia dla osób bezrobotnych na zamówienie pracodawcy. Szkolenie to ma być „skrojone na miarę” potrzeb pracodawcy, który zobowiąże się do zatrudnienia po szkoleniu jego uczestników na okres co najmniej 6 miesięcy.

 

O podpisanie umowy szkoleniowej może się ubiegać pracodawca będący jednostką organizacyjną, chociażby nie posiadał osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

 

Pracodawca zainteresowany zamówieniem szkolenia składa w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo  miejsce prowadzenia działalności odpowiedni wniosek.
 

Do wniosku pracodawca dołącza:
1.    zobowiązanie do zatrudnienia bezrobotnych skierowanych na szkolenie na okres co najmniej 6 miesięcy w trakcie lub po ukończeniu szkolenia lub zdaniu egzaminu, jeśli został przeprowadzony;
2.    zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art.37 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz.U. z 2007 r. Nr 59,poz. 404, ze zm.);
3.    informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy  z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
Powiatowy Urząd Pracy rozpatruje wnioski pracodawców zgodnie z kolejnością ich wpływu.
 

Podstawa prawna :
1.    Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2013r., poz. 674, ze zm.),
2.    Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy ( Dz. U. z 2014r., poz. 667).

Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2014-10-02 12:25:05)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkolno.pl/strona/umowa-szkoleniowa-(trojstronna)/182