Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Wysokość zasiłku

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych

od 01.06.2014r. do 31.05.2015r.

 

 

  Brutto Netto  
100% 831,10 zł 717,30 zł w okresie pierwszych 90 dni
80% 664,90 zł 583,06 zł  
120% 997,40 zł 851,63 zł  
       
100% 652,60 zł 572,87 zł w okresie kolejnych dni
80% 522,10 zł 468,11 zł  
120% 783,20 zł 678,71 zł  

 

Wysokość stypendium z tytułu odbywania:

· stażu   brutto 997,40zł   netto  851,63 zł

· przygotowania zawodowego dorosłych  brutto   997,40 zł   netto   851,63zł   

· szkolenia   brutto 997,40 zł   netto 851,63 zł

· kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej   brutto 831,10 zł          netto 717,30zł       

· studiów podyplomowych   brutto 166,30 zł   netto 166,30zł

                         

Dodatek aktywizacyjny

• dla osoby podejmującej prace z własnej inicjatywy przysługuje dodatek w wysokości do 50% zasiłku przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek,

• dla osoby podejmującej prace w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy, przysługuje w wysokości stanowiącej różnice między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku, przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2014-10-02 12:18:46)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkolno.pl/strona/wysokosc-zasilku/177