Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Rozpoczęcie naboru do projektu:

„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 RPO”.

 

Projekt realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki”

 

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 45,5 mln zł.

Dofinansowanie ok. 40,8 mln

Projekt zintegrowany „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 RPO” jest realizowany przez Miasto Łomża jako Lidera projektu w partnerstwie z powiatami: bielskim, hajnowskim, kolneńskim, łomżyńskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim i zambrowskim oraz Naczelną Organizacją Techniczną w Łomży.

Ogłoszenie

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie zaprasza - w związku z organizowanym w Polsce w dniach 13 – 24.11.2017 r.,   w ramach inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia wydarzeniem pn. „Europejskie Dni Pracodawców” - pracodawców do korzystania z konsultacji w postaci rozmów indywidualnych osobistych i telefonicznych dotyczących -  wymiany informacji na temat umiejętności i odkrywania wszystkich talentów.

 Osoba do kontaktu: Elżbieta Gąsiewska tel. 86 278 95 37.

Ogłoszenie

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie
    
zgodnie z art. 3 b ust 1, 2 i 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U. z 2017, poz. 246 z późn. zm)

o g ł a s z a  k o n k u r s


na jedno stanowisko urzędnicze w okręgu olsztyńskim:


Stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Piszu;
Liczba etatów: 1;
Miejsce wykonywania pracy: Pisz

Nabór wniosków ze środków KFS 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie uprzejmie informuje, że po rozpatrzeniu wniosków z poprzedniego naboru dysponuje jeszcze  środkami finansowymi na szkolenia pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone  w okresie od 23.10.2017 do 27.10.2017.

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do sekretariatu.

Wnioski złożone poza wskazanym terminem pozostaną bez rozpatrzenia.

Bliższych informacji udziela  specjalista do spraw rozwoju zawodowego - Hanna Kowalczyk tel.86 278 95 18.