Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Dostępne środki na szkolenia pracowników i pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie uprzejmie informuje, że nie posiada środków finansowych na szkolenia pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

Bliższych informacji udziela  specjalista do spraw rozwoju zawodowego - Hanna Kowalczyk tel.86 278 95 18.   

Ogłoszenie

Rada nadzorcza "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Kolnie ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni w Kolnie.

Kandydat przystępujący do konkursu powinien spełniać następujące warunki:

  • wykształcenie wyższe lub średnie /preferowane handlowe lub ekonomiczne/;
  • staż pracy przy wykształceniu wyższym minimum 10 lat, w tym 5 lat na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym, a przy wykształceniu średnim 15 lat, w tym 10 lat na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym;
  • umiejętność kierowania i organizowania pracy w jednostkach gospodarczych spółdzielczości;
  • znajomość problematyki spółdzielczości społemowskiej i prawa spółdzielczego;
  • znajomość technicznych zagadnień związanych z działalnością handlową;
  • wiek nieprzekraczający 50 lat;
  • dobry stan zdrowia;
  • wskazane jest posiadanie licencji zarządcy nieruchomości;
  • wskazane jest ukończenie kursu pedagogicznego.

 

 

Rekrutacja zewnętrzna

Nazwa jednostki organizacyjnej:

ZUS Oddział w Białymstoku

Nazwa komórki organizacyjnej:

Wieloosobowe Stanowisko Obsługi Klientów i Korespondencji w Biurze Terenowym ZUS w Kolnie

Województwo:

Podlaskie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego:

Stanowisko ds. obsługi płatników składek i ubezpieczonych

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy:

Niezbędne:

- wykształcenie średnie;

- minimum 6 lat stażu pracy ogółem;

- minimum 1 rok pracy w obszarze obsługi spraw płatników składek i ubezpieczonych.

Pożądane:

- wykształcenie wyższe (polityka społeczna, prawo, administracja, organizacja i zarządzanie, ekonomia, psychologia, pedagogika);

- minimum 2 lata pracy związanej z obsługą spraw płatników składek i ubezpieczonych.

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób powyżej 30 roku życia


Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie

ogłasza nabór  wniosków o zorganizowanie stażu dla osób powyżej 30 roku życia

 


Wnioski od organizatorów zainteresowanych tą formą aktywizacji zawodowej będą przyjmowane w terminie od 08.08.2016 roku do wyczerpania limitu

Wnioski należy składać wyłącznie w formie pisemnej w sekretariacie urzędu, pokój nr 17 I piętro w godzinach pracy urzędu 7.30 – 15.30, na drukach obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie Druki wniosków są dostępne w siedzibie urzędu pokój Nr 7 oraz na stronie internetowej w zakładce poniżej.

 Wnioski wypełnione nieczytelnie, podpisane przez nieupoważnioną osobę, nie zawierające pełnej informacji bądź nie  zawierające kompletu załączników nie będą rozpatrywane.


Wymagana efektywność zatrudnieniowa

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu
 (86) 278-95-22 lub (86) 278-95-42

 

 

                                                           Z-ca DYREKTORA
                                                            Powiatowego Urzędu Pracy
                                                           Dorota Konopka