Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Projekt "Od szkolenia do zatrudnienia"

REKRUTACJA MŁODZIEŻY w wieku 18-24 lata do udziału w projekcie „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA”

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT PROEJKTU:

Cel projektu: poprawa sytuacji na rynku pracy uczestników projektu objętych wsparciem, tj. osób młodych w wieku 18-24 lata, poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu.

Termin realizacji zajęć w ramach projektu: listopad 2017 r. – sierpień 2018 r.

SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKÓW:

    Osoby znajdujące się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, które posiadają wykształcenie na poziomie szkoły podstawowej
    Osoby posiadające zawód lub kwalifikacje w zawodzie, które po skończeniu nauki nie mogą znaleźć zatrudnienia
    osoby bierne zawodowo  

w tym:

    Osoby posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wsparcie młodzieży w ramach projektu jest BEZPŁATNE.

Program "Za życiem"

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie informuje o broszurach informacyjnych do pobrania.

 

Broszury są przeznaczone dla:

  • osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
  • przedsiębiorców i pracodawców.

Informacja dotycząca realizowanych form wsparcia

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie  uprzejmie informuje, że
 
-   rekrutacja na  staże dla osób bezrobotnych  powyżej 30 roku życia w ramach  
    projektu „Dojrzałość w cenie”  realizowanego w ramach Działania 2.1 RPO WP           
    2014 – 2020 została zakończona.

Jednocześnie informujemy, że posiadamy środki finansowe na realizację niżej  wymienionych form aktywizacji osób  bezrobotnych:

-   jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób
    bezrobotnych powyżej 30 roku życia w ramach projektu  „Od bezrobocia do
    zatrudnienia” w ramach Działania 2.1 RPO WP 2014 – 2020

-   refundacje pracodawcy lub przedsiębiorcy  kosztów poniesionych na    
     wynagrodzenie, nagrody  oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych
     bezrobotnych do 30 roku życia

Wnioski dotyczące aktywizacji osób bezrobotnych, które wpłyną do urzędu, (a nie będą dotyczyły wyżej wymienionych form wsparcia) z powodu wyczerpania środków finansowanych nie będą realizowane.

W przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację aktywizacji osób bezrobotnych w 2017 roku,   informacja zostanie zamieszczona  na stronie internetowej urzędu.                          

 

                                                                          
                
Wacław Sójko
DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

 

Zaproszenie

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie uprzejmie informuje, że w dniu 19 września  o godzinie 9-ej w Sali szkoleniowej/niski parter/ odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące służby w Wojskach Obrony Terytorialnej . Zapraszamy zainteresowane osoby.