Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Ogłoszenie

W dniu 15.02.2017 r. o godz. 1200 w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu, ul. M Konopnickiej Nr 4

odbędzie się spotkanie z Dowódcą 1. Podlaskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej

z Panem płk. Sławomirem Kocanowskim.

Tematem spotkania będzie:

Zadania i struktura Wojsk Obrony Terytorialnej.

Nabór wniosków ze środków KFS 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie uprzejmie informuje, że otrzymał  środki finansowe na szkolenia pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone  w okresie od 15.02.2017 do 27.02.2017.

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do sekretariatu.

Wnioski złożone poza wskazanym terminem pozostaną bez rozpatrzenia.

Bliższych informacji udziela  specjalista do spraw rozwoju zawodowego - Hanna Kowalczyk tel.86 278 95 18.  

Informacja

Informacja

dotycząca terminów składania wniosków w 2017 r.

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie uprzejmie informuje, że wnioski w sprawie zorganizowania staży, robót publicznych oraz prac interwencyjnych powinny być składane co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem przyjęcia na staż lub zatrudnienia np. :

- wnioski złożone do 15-go dnia danego miesiąca z możliwością realizacji od 1-go następnego miesiąca,

- wnioski złożone po 15 –tym do końca miesiąca z możliwością realizacji od 1 kolejnego miesiąca.

Jednocześnie prosimy o składanie wniosków na aktualnych drukach , które znajdują się na naszej stronie www.pupkolno.gov.pl. Druki są uaktualniane na bieżąco w związku ze zmianą przepisów prawnych.

 

 

 

 

 

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

Wacław Sójko

Dzień Otwarty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie zaprasza na Dzień Otwarty, który odbędzie się 26 stycznia 2017.

Program Dnia Otwartego:

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie

Nazwa przedsięwzięcia

Dzień Otwarty w Podlaskich Urzędach Pracy

Termin realizacji

26-01-2017

Działanie

Data

Czas trwania (godziny)

Miejsce

Forma zgłoszenia/kontakt

Konsultacje z doradcą zawodowym o nowoczesnych sposobach planowania kariery zawodowej oraz nowoczesnych metodach szukania pracy, identyfikowanie zasobów własnych, badanie preferencji i predyspozycji zawodowych

26.01.2017

10:00  -  12:00

Sala niski parter

Osobisty

Bony na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia

26-01-2017

12:00  -  13:00

Pokój nr 14

Osobisty

Telefoniczny

86 278 95 17

Krajowy Fundusz Szkoleniowy- konsultacje dla pracodawców i przedsiębiorców dotyczące priorytetów wydatkowania środków KFS na kształcenie ustawiczne pracowników w 2017 roku

26-01-2017

9:00  -  10:30

Pokój nr 8

Osobisty

Telefoniczny

86 278 95 18

Szkolenia dla osób bezrobotnych w 2017

Bony szkoleniowe dla osób bezrobotnych do 30 r.ż.

26-01-2017

10:30  -  12:00

Pokój nr 8

Osobisty

Telefoniczny

86 278 95 18

Refundacja kosztów zatrudnienie osób do 30 r.ż. –zawieranie umów

26-01-2017

13:00  -  14:30

Pokój nr 8

Osobisty

Telefoniczny

86 278 95 18