Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia » Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób powyżej 30 roku życia

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób powyżej 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie

ogłasza nabór  wniosków o zorganizowanie stażu dla osób powyżej 30 roku życia

 

w ramach projektu konkursowego  „Dojrzałość w cenie”

 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  2014 – 2020 (RPOWP)

Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie 2.1 Zwiększenie efektywności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób

poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności

zasobów pracy

 

Uczestnikami projektu mogą być tylko osoby  powyżej 30 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

- osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie 12 miesięcy)

- osoby powyżej 50 roku życia

-  kobiety

- osoby z niepełnosprawnością

- osoby o niskich kwalifikacjach

 

Wnioski od organizatorów zainteresowanych tą formą aktywizacji zawodowej będą przyjmowane w terminie

 od 01.09.2017 roku do wyczerpania limitu

Wnioski należy składać wyłącznie w formie pisemnej w sekretariacie urzędu, pokój nr 17 I piętro w godzinach pracy urzędu 7.30 – 15.30, na drukach obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie. Druki wniosków będą dostępne w siedzibie urzędu pokój Nr 7 oraz na stronie internetowej w zakładce poniżej.

 

 Wnioski wypełnione nieczytelnie, podpisane przez nieupoważnioną osobę, nie zawierające pełnej informacji bądź nie  zawierające kompletu załączników nie będą rozpatrywane.

 

Liczba osób przewidzianych do skierowania na staż – 61 osób

 (w tym: 31 osób od  01.10.2017 r.  i 30 osób od  01.05.2018 r.)

 

Wymagana efektywność zatrudnieniowa w projekcie

 

Zatrudnienie to podjęcie pracy w oparciu o:

  • umowę o pracę na cały etat zawartą na okres co najmniej 3 m-cy z minimalnym wynagrodzeniem,
  • umowę cywilnoprawną  zawartą na minimum 3 m-ce,  przy czym wartość umowy cywilnoprawnej nie może być niższa niż 3-krotność minimalnego wynagrodzenia, w przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (86) 278-95-22 lub (86) 278-95-42

Aktualność dodana przez: Bartosz Kokoszko (2017-08-22 20:59:55) , zredagowana przez: Bartosz Kokoszko (2017-09-28 11:16:32)
Data wydarzenia : 2017-08-22
Data publikacji : 2017-08-22

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkolno.pl/wydarzenie/107/nabor-wnioskow-o-zorganizowanie-sta%C5%BCu-dla-osob-powy%C5%BCej-30-roku-%C5%BCycia