Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2015-03-23

Nabór wniosków ze środków PFRON w 2015r.

Ogłoszenie dotyczące naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie  stażu dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie  stażu dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy.

Wnioski od organizatorów zainteresowanych tą formą aktywizacji zawodowej będą przyjmowane w terminie 23.03.2015r.-27.03.2015r.

Czytaj aktualność: Nabór wniosków ze środków PFRON w 2015r.
2015-03-16

Staż w projekcie PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020)

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie uprzejmie informuje, że nabór wniosków na staż w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przewidziany jest na koniec miesiąca marca 2015 roku z uwagi na ogłoszony do  31.03.2015 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku nabór wniosków dla Powiatowych Urzędów Pracy PUP nr POWR.01.01.01-IP.11-20-001/15

 

Uczestnikami projektu będą:

  • osoby młode w wieku 18-29 lat tj. osoby które ukończyły 18 rok życia, a nie ukończyły jeszcze 30 roku życia
  • zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy) które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu(tzw. młodzież NEET),

Zgodnie z zapisami PO WER osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:

  • nie pracuje (jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
  • nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) nie szkoli się (nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

 

Informacje dotyczące kryteriów naboru wniosków na staż oraz form wsparcia dla uczestników zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej odrębnym ogłoszeniem.

 

 

 

                                                                                DYREKTOR

                                                               Powiatowego Urzędu Pracy

                                                                                                         Wacław Sójko

2015-02-25

NABÓR WNIOSKÓW NA ORGANIZACJĘ STAŻY ZAKOŃCZONY

Powiatowy Urząd w Kolnie uprzejmie informuje ,że w związku z ogłoszeniami o organizacji staży dla osób bezrobotnych do 25 roku życia oraz dla osób bezrobotnych powyżej 29 roku na dzień 20 lutego 2015 roku do urzędu wpłynęło 146 wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla 207 osób bezrobotnych w tym:

  • dla 111 osób bezrobotnych do 25 roku życia,
  • dla 82 osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia,
  • inne 14 osób bezrobotnych.

Liczba miejsc staży do zrealizowania w ramach posiadanych środków Funduszu Pracy to dla 23 osób do 25 roku życia oraz dla 50 osób powyżej 29 roku życia.

W chwili obecnej trwa weryfikacja wniosków informacje o sposobie rozpatrzenia wniosków przekazywane będą pracodawcom.

W związku z dużą ilością wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, przekraczających liczbę miejsc możliwą do sfinansowania z dniem 24 lutego 2015 roku kończymy nabór wniosków.

Jednocześnie uprzejmie informujemy że realizacja Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER ) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest przewidziana od miesiąca kwietnia 2015 r . W  ramach programu realizowane będą staże dla osób bezrobotnych do 29 roku życia. Wzory wniosków   oraz  informacja o możliwości składania zostanie  zamieszczona na stronie internetowej  www.pupkolno.pl. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony.

 

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy

Wacław Sójko

2015-02-11

ORGANIZACJA STAŻY DLA BEZROBOTNYCH do 25 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie uprzejmie informuje, że otrzymał dodatkowe środki finansowe Funduszu Pracy  z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu dla osób bezrobotnych do 25 roku życia.

W ramach programu realizowane będą niżej wymienione formy aktywizacji :

bony szkoleniowe (5 osób)
bony na zasiedlenie (5 osób)
staże (23 osoby).

Czytaj aktualność: ORGANIZACJA STAŻY DLA BEZROBOTNYCH  do 25 roku życia
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji