Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2015-02-25

NABÓR WNIOSKÓW NA ORGANIZACJĘ STAŻY ZAKOŃCZONY

Powiatowy Urząd w Kolnie uprzejmie informuje ,że w związku z ogłoszeniami o organizacji staży dla osób bezrobotnych do 25 roku życia oraz dla osób bezrobotnych powyżej 29 roku na dzień 20 lutego 2015 roku do urzędu wpłynęło 146 wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla 207 osób bezrobotnych w tym:

  • dla 111 osób bezrobotnych do 25 roku życia,
  • dla 82 osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia,
  • inne 14 osób bezrobotnych.

Liczba miejsc staży do zrealizowania w ramach posiadanych środków Funduszu Pracy to dla 23 osób do 25 roku życia oraz dla 50 osób powyżej 29 roku życia.

W chwili obecnej trwa weryfikacja wniosków informacje o sposobie rozpatrzenia wniosków przekazywane będą pracodawcom.

W związku z dużą ilością wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, przekraczających liczbę miejsc możliwą do sfinansowania z dniem 24 lutego 2015 roku kończymy nabór wniosków.

Jednocześnie uprzejmie informujemy że realizacja Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER ) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest przewidziana od miesiąca kwietnia 2015 r . W  ramach programu realizowane będą staże dla osób bezrobotnych do 29 roku życia. Wzory wniosków   oraz  informacja o możliwości składania zostanie  zamieszczona na stronie internetowej  www.pupkolno.pl. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony.

 

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy

Wacław Sójko

2015-02-11

ORGANIZACJA STAŻY DLA BEZROBOTNYCH do 25 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie uprzejmie informuje, że otrzymał dodatkowe środki finansowe Funduszu Pracy  z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu dla osób bezrobotnych do 25 roku życia.

W ramach programu realizowane będą niżej wymienione formy aktywizacji :

bony szkoleniowe (5 osób)
bony na zasiedlenie (5 osób)
staże (23 osoby).

Czytaj aktualność: ORGANIZACJA STAŻY DLA BEZROBOTNYCH  do 25 roku życia
2015-02-11

ORGANIZACJA STAŻY DLA BEZROBOTNYCH powyżej 29 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie uprzejmie informuje, że realizacja Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER ) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest przewidziana od miesiąca kwietnia 2015 r.

Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji m.in. staży w ramach programu POWER udostępniamy wniosek na zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach posiadanych środków Funduszu Pracy  dla  50 osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia.

Czytaj aktualność: ORGANIZACJA STAŻY DLA BEZROBOTNYCH  powyżej 29 roku życia
2015-02-10

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Narodowe Forum Doradztwa Kariery w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Priorytet VI, Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego od 01.02.2015 roku realizuje projekt:

OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA” .

Projekt skierowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia, niewykonujących pracy zarobkowej i gotowych podnieść kwalifikacje oraz podjąć zatrudnienie, zamieszkujących na terenie powiatów: łomżyńskiego, kolneńskiego i zambrowskiego w wieku do 30 roku życia lub po 50 roku życia.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

W projekcie zaplanowano następujące działania:

  • Doradztwo zawodowe (doradztwo grupowe 6h, doradztwo indywidualne 4h)
  • Szkolenia zawodowe

- kelner (80h), barista (12h), barman (40h),

- kierowca samochodu ciężarowego: kwalifikacja wstępna przyspieszona (140h),

- prawo jazdy kat. C (50h), prawo jazdy kat. C+E (45h),

- monter dociepleń i elewacje wentylowane – ZMP (100h)

  • Pośrednictwo pracy (indywidualne spotkania ze specjalistą – 4h, warsztaty AKTYWNOŚĆ I RÓWNOŚĆ SZANS NA RYNKU PRACY – 6h)
  • Staże zawodowe (3 lub 4 miesięczne)

Szczegółowych informacji udziela specjalista ds. rozwoju zawodowego Hanna Kowalczyk Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie  pokój nr 8, tel.86 278 95 18

Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji