Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2016-04-22

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie ogłasza otwarty konkurs na realizację w 2016 roku zadania publicznego z zakresu Programu Aktywizacji i Integracji (PAI), który jest realizowany na podstawie art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 roku, poz. 149.) oraz zaprasza do składania ofert.

Czytaj aktualność: Ogłoszenie
2016-04-13

Ogłoszenie dotyczące naboru wniosków

Ogłoszenie dotyczące naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie  stażu dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r.

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie  stażu dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy.

Wnioski od organizatorów zainteresowanych tą formą aktywizacji zawodowej będą przyjmowane w terminie 13.04.2016r.-20.04.2016r.

Organizator jest uprawniony do złożenia jednego wniosku.

Czytaj aktualność: Ogłoszenie dotyczące naboru wniosków
2016-03-11

Rekrutacja na Projekt Finance Manager w ramach programu Interreg Europa Środkowa

Uprzejmie informujemy, że Wspólny Sekretariat programu Interreg Europa Środkowa poszukuje specjalisty do spraw finansowych. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za ocenę wniosków o dofinansowanie w programie Interreg Europa Środkowa, ze szczególnym uwzględnieniem części finansowej oraz monitoring postępów finansowych projektów.
 
Termin składania aplikacji mija 30 marca br. Rozmowy kwalifikacyjne w Wiedniu zaplanowano na drugą połowę kwietnia. Pytania (w języku angielskim) związane z naborem można kierować do Wspólnego Sekretariatu programu na adres: info@interreg-central.eu

Informację o naborze można znaleźć na stronie www.europasrodkowa.gov.pl w zakładce Aktualności oraz pod adresem: http://www.interreg-central.eu/show/central-europe-project-finance-manager-vacancy/.

Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji