Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2015-09-04

Nabór wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie w związku z pozyskaniem środków finansowych na realizacją projektu

 Od bezrobocia do zatrudnienia (I)

 

w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020.                 

Działania 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

 

 

ogłasza nabór  wniosków

o dofinansowanie działalności gospodarczej

dla osób powyżej 30 roku życia

 

Wnioski należy składać wyłącznie w formie pisemnej w sekretariacie urzędu, pokój nr 17 I piętro w godzinach pracy urzędu 7.30 – 15.30, na drukach obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie. Druki wniosków będą dostępne w siedzibie urzędu pokój Nr 8 oraz na stronie internetowej www.pupkolno.pl

Czytaj aktualność: Nabór wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia
2015-08-21

Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim – skuteczne rozwiązania

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza raz jeszcze do udziału w konkursie pt. „Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim – skuteczne rozwiązania”

Konkurs skierowany jest do podmiotów działających na terenie województwa podlaskiego realizujących działania mające na celu wspieranie młodych osób niepełnosprawnych w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy zarówno w sferze edukacyjnej, społecznej jak też zawodowej, promocję i rozwój kształcenia ustawicznego w szczególności: pracodawców, organizacji pracodawców, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, powiatowych urzędów pracy.  Inicjatywy zgłaszane do konkursu powinny być zakończone nie później niż w okresie ostatnich dwóch lat kalendarzowych od momentu ogłoszenia konkursu.

Celem konkursu jest ukazanie skutecznych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej młodych osób niepełnosprawnych do 30 roku życia w województwie podlaskim oraz promowanie uczenia się przez całe życie.

Dobre praktyki zgłaszane do konkursu powinny:

-zawierać przykłady skutecznych działań w zakresie aktywizacji zawodowej skierowanych do osób niepełnosprawnych do 30 roku życia;

- promować aktywność  zawodową młodych osób niepełnosprawnych,

- zachęcać do poszukiwań i wdrożenia ciekawych rozwiązań w zakresie aktywności zawodowej i promocji kształcenia ustawicznego oraz motywować  do działania osoby niepełnosprawne do 30 roku życia.

Organizatorem Konkursu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku a Honorowy Patronat nad Konkursem objął Marszałek Województwa Podlaskiego.

 

Formularz aplikacyjny należy złożyć do dnia 30 września 2015 r. na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Szczegółowe informacje dostępne są na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

 

Link: http://wupbialystok.praca.gov.pl/-/1523632-aktywizacja-mlodych-osob-niepelnosprawnych-w-wojewodztwie-podlaskim

 

Pozdrawiam

Joanna Matlak

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wydział Rynku Pracy

ul. Pogodna 22

15-354 Białystok

Tel. 85 74-97-230

2015-08-20

Informacja

 

2015-07-06

Konkurs „Twój Start-up – Twoja przyszłość” rusza ponownie!

Rozpoczyna się II edycja Konkursu „Twój Start-up – Twoja przyszłość”.  W tegorocznej edycji organizowanej wspólnie przez Park Naukowo-Technologiczny w Ełku i Black Pearls Investments Sp. z o.o. można uzyskać nawet 130 000 zł na start swojego biznesu. Wystarczy jedynie przygotować biznesplan i przesłać wypełniony formularz.

W tym roku, dzięki współpracy z Black Pearls Investments można ubiegać się aż o dwa rodzaje wsparcia. Pierwszy to gwarantowana nagroda dla autora zwycięskiego projektu w wysokości 30 000 zł ufundowana przez Park Naukowo-Technologiczny w Ełku oraz Kode Sp. J. Z kolei drugi to możliwość zdobycia 100 000 zł na rozkręcenie swojego startup’u poprzez utworzenie spółki wraz z Black Pearls Investments Sp. z o.o. Zgłoszenia przyjmowane są do 21 lipca 2015 roku poprzez stronę internetową www.startuproadshow.pl/technopark.elk. Po zakończeniu naboru zgłoszeń przeprowadzone zostaną również warsztaty dla młodych startup’owców, a Konkurs zakończy się Galą Finałową 7 sierpnia 2015 roku.

Szczegółowe informacje o warunkach udziału w Konkursie znajdują się w Regulaminie Konkursu „Twój Start-up – Twoja przyszłość”, w Regulamine „Startup Roadshow” oraz na stronie internetowej www.startuproadshow.pl/technopark-elk.

Gorąco zachęcamy do udziału w Konkursie!

 

Jakub Knyżewski

Referent ds. promocji

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku
ul. Podmiejska 5

19-300 Ełk

Tel. +48 87 732 63 05 Tel. Kom. +48  606 232 507

j.knyzewski@technopark.elk.pl

www.technopark.elk.pl

Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji