Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2015-05-20

Komunikat

2015-05-11

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób powyżej 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie w związku z pozyskaniem środków finansowych na realizacją projektu

w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  2014 – 2020 (RPOWP)

Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie 2.1 Zwiększenie efektywności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób

poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności

zasobów pracy – projekty pozakonkursowe

 

ogłasza nabór  wniosków o zorganizowanie stażu dla osób powyżej 30 roku życia

 

Uczestnikami projektu mogą być tylko osoby  powyżej 30 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

- osoby powyżej 50 roku życia

-  kobiety

- osoby z niepełnosprawnościami

- osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie 12 miesięcy)

- osoby o niskich kwalifikacjach

 

Wnioski od organizatorów zainteresowanych tą formą aktywizacji zawodowej będą przyjmowane w terminie

 od 11.05.2015 do 18.05.2015 r.

Czytaj aktualność: Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób powyżej 30 roku życia
2015-05-08

Zdobądź tytuł Kreatora miejsc pracy

Tylko do 29 maja pracodawcy mogą zgłaszać się do drugiej edycji konkursu ministra pracy
i polityki społecznej „Kreator miejsc pracy”. 

Konkurs ma na celu wyróżnienie pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz którzy zatrudnili najwięcej pracowników w 2014 r. Nagrody będą wręczane w pięciu kategoriach:
mała, średnia, duża firma oraz duża firma przemysłowo-produkcyjna, a także duża firma handlowo-usługowa.

Czytaj aktualność: Zdobądź tytuł Kreatora miejsc pracy
2015-05-08

Nabór wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej dla osób do 29 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie w związku z pozyskaniem środków finansowych na realizacją projektu

 

 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolneńskim (I)

 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (POWER)

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

ogłasza nabór  wniosków

o dofinansowanie działalności gospodarczej

dla osób do 29 roku życia

 

Wnioski od organizatorów zainteresowanych tą formą aktywizacji zawodowej będą przyjmowane w terminie

 od 11.05.2015 do 15.05.2015 r.

 

Czytaj aktualność: Nabór wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej dla osób do 29 roku życia
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji