Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2016-06-16

NOWA FORMA AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH

Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Starosta może zawrzeć umowę, na podstawie której refunduje pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki  na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Umowa nie może być zawarta z pracodawcą, u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Czytaj aktualność: NOWA FORMA AKTYWIZACJI  BEZROBOTNYCH
2016-05-30

Ogłoszenia

1. „ZM Kolno” S.A w Kolnie poszukuje pracownika do 30 roku życia, z wyższym wykształceniem i znajomością języka angielskiego na stanowisko: sprzedawca.

Ogólny zakres obowiązków pracownika to:

- doradzanie klientom w zakresie oferty handlowej firmy,

- współudział w działaniach na rzecz poszukiwania nowych klientów i utrzymywanie kontaktów z dotychczasowymi klientami,

- przygotowywanie ofert dostosowanych do potrzeb klienta, zapewniających satysfakcję w procesie sprzedaży,

- przyjmowanie zamówień od kontrahentów, sporządzanie specyfikacji wysyłkowych oraz faktur, udział w kompletowaniu wysyłek,

- prace przy komputerze PC i Zakładowej Sieci Informatycznej.

 

 

2. „Firma Kazimierczuk” Jan Kazimierczuk w Łomży, punkt w Cwalinach Małych poszukuje pracowników do 30 roku życia na stanowiska:

- pracownika fizycznego do obsługi linii produkcyjnej oraz prac magazynowych,

- przedstawiciela handlowego – obsługa i pozyskiwanie klientów.

 

3. Firma handlowa „Lenka” w Jurcu Włościańskim poszukuje pracownika na stanowisko: sprzedawca.

Ogólny zakres obowiązków pracownika to:

- zamawianie i przyjmowanie towaru,

- sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym,

- wyliczanie cen detalicznych, sprzedaż towarów i obsługa kasy fiskalnej.

 

W sprawach dotyczących powyższych ofert pracy prosimy o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Kolnie pod numerem telefonu – 86 278 95 18 lub 86 278 95 37.

2016-05-20

Ogloszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie ogłasza, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń opieki społecznej i uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja  w 2016 roku złożono trzy oferty.

Czytaj aktualność: Ogloszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert
2016-04-22

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie ogłasza otwarty konkurs na realizację w 2016 roku zadania publicznego z zakresu Programu Aktywizacji i Integracji (PAI), który jest realizowany na podstawie art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 roku, poz. 149.) oraz zaprasza do składania ofert.

Czytaj aktualność: Ogłoszenie
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji