Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2017-12-06

Ogłoszenie

Z dniem 1 grudnia 2017 nastąpiło zawieszenie naboru do projektu:

„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 RPO”.

Czytaj aktualność: Ogłoszenie
2017-11-20

Zapotrzebowanie na środki KFS na 2018 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie uprzejmie informuje, że  istnieje możliwość sfinansowania   szkoleń pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

Priorytety wydatkowania środków KFS na rok 2018 to:

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (w powiecie kolneńskim: kierowcy autobusów, samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, mechanicy pojazdów samochodowych, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, pielęgniarki i położne, robotnicy budowlani, technicy mechanicy)
  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.
  3. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą dokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

Środki KFS przyznane pracodawcom na podstawie umowy zawartej ze starostą (dyrektorem powiatowego urzędu pracy), stanowią pomoc de minimis.

Czytaj aktualność: Zapotrzebowanie na środki KFS na 2018 rok
2017-11-15

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Rozpoczęcie naboru do projektu:

„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 RPO”.

 

Projekt realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki”

 

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 45,5 mln zł.

Dofinansowanie ok. 40,8 mln

Projekt zintegrowany „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 RPO” jest realizowany przez Miasto Łomża jako Lidera projektu w partnerstwie z powiatami: bielskim, hajnowskim, kolneńskim, łomżyńskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim i zambrowskim oraz Naczelną Organizacją Techniczną w Łomży.

Czytaj aktualność: Ogłoszenie
2017-11-13

Ogłoszenie

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie zaprasza - w związku z organizowanym w Polsce w dniach 13 – 24.11.2017 r.,   w ramach inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia wydarzeniem pn. „Europejskie Dni Pracodawców” - pracodawców do korzystania z konsultacji w postaci rozmów indywidualnych osobistych i telefonicznych dotyczących -  wymiany informacji na temat umiejętności i odkrywania wszystkich talentów.

 Osoba do kontaktu: Elżbieta Gąsiewska tel. 86 278 95 37.

Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji