Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2016-05-20

Ogloszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie ogłasza, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń opieki społecznej i uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja  w 2016 roku złożono trzy oferty.

Czytaj aktualność: Ogloszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert
2016-04-22

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie ogłasza otwarty konkurs na realizację w 2016 roku zadania publicznego z zakresu Programu Aktywizacji i Integracji (PAI), który jest realizowany na podstawie art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 roku, poz. 149.) oraz zaprasza do składania ofert.

Czytaj aktualność: Ogłoszenie
2016-04-13

Ogłoszenie dotyczące naboru wniosków

Ogłoszenie dotyczące naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie  stażu dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r.

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie  stażu dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy.

Wnioski od organizatorów zainteresowanych tą formą aktywizacji zawodowej będą przyjmowane w terminie 13.04.2016r.-20.04.2016r.

Organizator jest uprawniony do złożenia jednego wniosku.

Czytaj aktualność: Ogłoszenie dotyczące naboru wniosków
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji