Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2015-10-16

Dofinansowanie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie uprzejmie informuje, że posiada środki finansowe na:

 

dofinansowanie działalności gospodarczej

dla osób powyżej 30 roku życia

 

w ramach projektu

 Od bezrobocia do zatrudnienia (I)

 

 

w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020.                 

Działania 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

 

 

Osoby zainteresowane prosimy

o zgłaszanie się do Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie

pokój nr 8  

2015-10-12

Konkurs "Organizacja ucząca się"

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku i Politechnika Białostocka zapraszają pracodawców z województwa podlaskiego do udziału w konkursie „Organizacja ucząca się".

Celem konkursu „Organizacja ucząca się" jest promowanie pracodawców z województwa podlaskiego, którzy inwestują w rozwój kompetencji pracowników, są zorientowani  na zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników i wyróżniają się m.in. elastyczną strukturą organizacyjną, strategią personalną, kulturą organizacyjną stymulującą zachowania prorozwojowe, realizujących działania mające na celu rozwój swoich pracowników.

Organizacja ucząca się to taka organizacja, która umożliwia, ułatwia i stymuluje naukę wszystkim swoim członkom oraz świadomie przekształca i doskonali zarówno siebie, jak i otoczenie, w którym istnieje, podnosząc stale sprawność własnego działania i zwiększając zdolność do innowacji i wzrostu, aby dzięki temu zapewnić sobie przetrwanie i sukces a swoim beneficjentom satysfakcję (M. Bartnicki, Transformacja przedsiębiorstwa, 2006).

Honorowy Patronat nad konkursem objęli Minister Pracy i Polityki Społecznej, Marszałek Województwa Podlaskiego, Rektor Politechniki Białostockiej, Podlaskie Forum Gospodarcze. Patronat medialny:  Polskie Radio Białystok.

Czytaj aktualność: Konkurs "Organizacja ucząca się"
2015-09-07

Dodatkowe środki Funduszu Pracy na dofinansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizacje programu dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 uprzejmie informuje ,że posiada środki finansowe na:

 

dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne

( między innymi  długotrwale bezrobotne, do 30 roku życia, powyżej 50 roku życia )

     

Wnioski od osób bezrobotnych będą przyjmowane do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na wyżej wymienioną formę wsparcia.

Czytaj aktualność: Dodatkowe środki Funduszu Pracy na dofinansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej
2015-09-04

Nabór wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie w związku z pozyskaniem środków finansowych na realizacją projektu

 Od bezrobocia do zatrudnienia (I)

 

w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020.                 

Działania 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

 

 

ogłasza nabór  wniosków

o dofinansowanie działalności gospodarczej

dla osób powyżej 30 roku życia

 

Wnioski należy składać wyłącznie w formie pisemnej w sekretariacie urzędu, pokój nr 17 I piętro w godzinach pracy urzędu 7.30 – 15.30, na drukach obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie. Druki wniosków będą dostępne w siedzibie urzędu pokój Nr 8 oraz na stronie internetowej www.pupkolno.pl

Czytaj aktualność: Nabór wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji