Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Bon szkoleniowy

Bon szkoleniowy

Jedną z nowych form wsparcia bezrobotnych do 30 roku życia jest bon  szkoleniowy. Stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia do wysokości 100 % przeciętnego wynagrodzenia. W ramach tej kwoty bezrobotnemu  można sfinansować koszty:

 

  • jednego lub kilku szkoleń, w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;
  • niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych  w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;
  • przejazdu na szkolenie w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:

      • do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin;
      • powyżej 150 zł do 200 zł w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;

  • zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania  w formie ryczałtu wypłacanego  bezrobotnemu w wysokości :

      • do 550 zł w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,
      • powyżej 550 zł do 1100 zł w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin;
      • powyżej 1100 zł do 1500 zł w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

 

W przypadku kosztów szkolenia przekraczającego limit środków określonych w bonie szkoleniowym bezrobotny pokrywa koszty przekraczające ten limit.

 

Osobie skierowanej na szkolenie w ramach bonu szkoleniowego przysługuje stypendium szkoleniowe

 

Bon szkoleniowy może otrzymać osoba bezrobotna  zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy która:
      • nie ukończyła 30 roku życia,
      • złożyła wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego,
      • uprawdopodobniła podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia na okres co najmniej 6 miesięcy.
 
Podstawa prawna :
Art. 66k ustawy z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 674 ze zm., w brzmieniu obowiązującym od 27 maja 2014r.).

 

Dodatkowych informacji udziela Hanna Kowalczyk pok nr 8, tel. 862789518

Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2014-10-02 12:08:54)
Zredagowana przez: Krzysztof Paszko (2015-02-05 09:39:35)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupkolno.pl/strona/bon-szkoleniowy/176