Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Dostępne środki na organizację prac interwencyjnych dla osób powyżej 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie

informuje, że posiada środki finansowe na organizację prac interwencyjnych dla osób  powyżej 30 roku życia

w ramach projektu konkursowego  „Pendolino do zatrudnienia”

 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  2014 – 2020 (RPOWP)

Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie 2.1 Zwiększenie efektywności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób

poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności

zasobów pracy

Rekrutacja zewnętrzna

ZUS Oddział w Białymstoku ogłasza nabór na stanowisko ds. obsługi świadczeń krótkoterminowych w Biurze Terenowym ZUS w Kolnie.

Pełne informacje w załączniku.

Konkurs "Organizacja ucząca się 2016"

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie uprzejmie informuje, że Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku we współpracy z Politechniką Białostocką i Gazetą Współczesną organizuje kolejną edycję  konkursu „Organizacja ucząca się 2016" w ramach promocji Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Celem konkursu  jest promowanie pracodawców z województwa podlaskiego, którzy inwestują w rozwój kompetencji pracowników, są zorientowani  na zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników i wyróżniają się m.in. elastyczną strukturą organizacyjną, strategią personalną, kulturą organizacyjną stymulującą zachowania prorozwojowe, realizujących działania mające na celu rozwój swoich pracowników. Założeniem konkursu jest wybór najlepszych pracodawców stosujących zasady „organizacyjnego uczenia się” w oparciu o złożone i ocenione przez Kapitułę Konkursu formularze zgłoszeniowe, a przez to zachęcanie innych do inwestycji w rozwój ich pracowników i firmy.

 

Rekrutacja zewnętrzna

ZUS Oddział w Białymstoku ogłasza nabór na stanoisko ds. obsługi płatników składek i ubezpieczonych w Biurze Terenowym ZUS w Kolnie.

Pełne informacje w załączniku.